Tentang Kami

Bismillah_Calligraphy_2.svg

Segala Puji hanyalah milik Allah Subhanallahu wa ta’ala yang senantiasa memberikan berkah, rahmat, hidayah, inayah, Taufik dan Nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan dan aktifitas sehari – hari dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa salam. kepada istri – istrinya, kepada keluarga, sahabat, dan orang – orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman.

Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada para pengunjung website kami. PontianakMengaji.com merupakan media dakwah sunnah khatulistiwa yang menyajikan Rekaman – rekaman Kajian dan Ceramah Islam berupa Audio dan Video serta artikel – artikel Islam yang Insyaallah bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita terhadap agama kita yang lurus ini.

 

Tim Dakwah PANJI TV

Dewan Pembina

  1. Ustadz Drs. Achmad Shofiúl Fuad
  2. Ustadz Moch. Haekal Awla, Lc
  3. Ustadz Abu Abdillah Amir Hadi Santoso

Direktur : Muhammad Arifin, S.Pd

Sekretaris : Yusran Akhirrullah, S.Pd

Bendahara : Istimrar, S.KM